Phát hiện đầu báo SOC-24VN giả tại thị trường Việt Nam

2019-05-30 16:27:32

Hochiki phát hiện đầu báo khói SOC-24VN giả mạo tại thị trường Việt Nam, Hochiki đang phối hợp với các cơ quan tổ chức tiến hành ngăn chặn và xử lý các đơn vị bán. Để đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng, đề nghị các đơn vị lắp đặt mua hàng chính hãng tại các đại lý ủy quyền của Hochiki

Vu lòng xem thông tin chi tiết tại cổng thông tin của hãng hochiki https://www.hochikiasiapacific.com/news/important-notices

Hỗ trợ

Hỗ trợ online

Kinh doanh

Kinh doanh

Kinh doanh

 

Kỹ thuật

Kỹ thuật

Kỹ thuật

 

Call: 08 38 620 246

Support

Online Support
x

Sales

Sales

Sales

 

Technical

Technical

Technical