Thông báo ngừng sản xuất SOM, R2M và FRCME-4

2012-11-16 11:33:43

Theo thông báo từ Hochiki America thì một số module sau sẽ ngưng sản xuất. Cụ thể như sau:

  • Model ngừng sản xuất: SOM, R2M, FRCME-4
  • Model thay thế: SOM-A; SOM-AI , R2ML; R2ML-I; R2MH; R2MH-I , FRCMA; FRCMA-I

Vui lòng download thông báo từ Hochiki America tại đây,

Hỗ trợ

Hỗ trợ online

Kinh doanh

Kinh doanh

Kinh doanh

 

Kỹ thuật

Kỹ thuật

Kỹ thuật

 

Call: 08 38 620 246

Support

Online Support
x

Sales

Sales

Sales

 

Technical

Technical

Technical