Thông báo xuất hiện đầu báo SLV giả

2014-07-12 09:11:07

Hiện nay trên thị trường phát hiện dòng đầu báo SLV giả với hình dáng bên ngoài giống hệt đầu báo của Hochiki. Tuy nhiên cấu tạo bên trong của nó chỉ là thiết kế sơ khai ban đầu của thiết bị. Do vậy các đơn vị lắp đặt vui lòng mua hàng từ đại lý ủy quyền của Hochiki, tránh mua hàng không rõ nguồn gốc, đặt biệt là mua hàng với mức giảm giá rất lớn. Vui lòng thông báo cho Hochiki hoặc đại lý ủy quyền biết nếu phát hiện đầu báo Hochiki giả.

Thông tin từ web site Hochiki:  http://www.hochikiamerica.com/news.php?news_val=26

Hỗ trợ

Hỗ trợ online

Kinh doanh

Kinh doanh

Kinh doanh

 

Kỹ thuật

Kỹ thuật

Kỹ thuật

 

Call: 08 38 620 246

Support

Online Support
x

Sales

Sales

Sales

 

Technical

Technical

Technical