Trung tâm báo cháy địa chỉ Hochiki

  • Bo mở rộng 2 loop cho tủ Latitude

Bo mở rộng 2 loop cho tủ Latitude

Mã sản phẩm: S758-HA
Hãng sản xuất: Hochiki
Xuất xứ: Anh
Download Catalogue: Latitude mini Catalog (4 KB)
Thông tin chi tiết

Dùng để mở rộng loop trên tủ Latitude. Mỗi card có khả năng mở rộng thêm 2 loop với mỗi loop 127 địa chỉ.

Hỗ trợ

Hỗ trợ online

Kinh doanh

Kinh doanh

Kinh doanh

 

Kỹ thuật

Kỹ thuật

Kỹ thuật

 

Call: 08 38 620 246

Support

Online Support
x

Sales

Sales

Sales

 

Technical

Technical

Technical