Phụ kiện địa chỉ Hochiki

  • Cáp kết nối

Cáp kết nối

Mã sản phẩm: S187/X187/P187/V187
Hãng sản xuất: Hochiki
Xuất xứ: n/a
Download Catalogue:
Thông tin chi tiết

Chức năng cơ bản:

Cáp lập trình X187 và S187 được sử dụng để lập trình cho các tủ dòng FireNET.

Cáp giao tiếp máy in P187 được sử dụng để kết nối máy in dạng nối tiếp dành cho các tủ dòng FireNET.

Cáp giao tiếp VoiceNET V187 được sử dụng để kết nối giữa tủ trung tâm FireNET với tủ trung tâm VoiceNET.

Hỗ trợ

Hỗ trợ online

Kinh doanh

Kinh doanh

Kinh doanh

 

Kỹ thuật

Kỹ thuật

Kỹ thuật

 

Call: 08 38 620 246

Support

Online Support
x

Sales

Sales

Sales

 

Technical

Technical

Technical