Hiển thị phụ địa chỉ Hochiki

  • Hiển thị phụ Latitude kết nối Network

Hiển thị phụ Latitude kết nối Network

Mã sản phẩm: LFC00NC-10
Hãng sản xuất: Hochiki
Xuất xứ: Anh
Download Catalogue: Latitude mini Catalog (4 KB)
Thông tin chi tiết

Hiển thị phụ Latitude kết nối Network là bộ hiển thị phụ tiến tiến nhất hiện nay. Là một màn hình màu cảm ứng hiển thị đồ họa. Bộ hiển thị là thiết bị thông báo với đầy đủ tính năng và khả năng cấu hình với nhiều ứng dụng hệ thống khác nhau. Có thể cấu hình linh hoạt để bảng hiện thị có đầy đủ tính năng điều khiển hoặc giới hạn với các tính năng cơ bản.

Tính năng

- Màn hình màu cảm ứng 7 inch (800 x 480 pixel)

- Hiển thị lại đầy đủ thông tin của tủ báo cháy chính.

- Tự động điều chính độ sáng màn hình phù hợp với môi trường xung quanh

- Tích hợp còi báo động.

- Kết nối thông qua đường Network

- Sử dụng dòng thấp, nguồn 24 VDC

- Có khả năng cấu hình nhiều tính năng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ online

Kinh doanh

Kinh doanh

Kinh doanh

 

Kỹ thuật

Kỹ thuật

Kỹ thuật

 

Call: 08 38 620 246

Support

Online Support
x

Sales

Sales

Sales

 

Technical

Technical

Technical