Hiển thị phụ địa chỉ Hochiki

  • Bộ hiển thị phụ (kết nối RS485)

Bộ hiển thị phụ (kết nối RS485)

Mã sản phẩm: FN-LCD-S
Hãng sản xuất: Hochiki
Xuất xứ: Anh
Thông tin chi tiết

FN-LCD-S: Bộ hiển thị phụ (kết nối RS485)

•Đạt chuẩn UL 864

•Màng hình LCD hiển thị 320 ký tự (8 dòng x 40 ký tự).

•Led chỉ thị báo cháy, kiểm soát báo động, ngỏ ra kích hoạt khi cháy, xác minh báo động (báo trể Pre-Alarm), đèn chỉ thị nguồn, tắt còi, rờ-le, kiểm tra sự kiện, báo lỗi chung, lỗi nguồn, lỗi hệ thống, lỗi ngỏ ra NAC.

•2 đưởng RS485 kết nối trung tâm chính.

•Có thể mở rộng đến 15 bộ hiển thị phụ FN-LCD-S.

•4 rờ-le 1Amp 30VDC dành cho báo cháy, giám sát, báo lỗi, AUX.

Hỗ trợ

Hỗ trợ online

Kinh doanh

Kinh doanh

Kinh doanh

 

Kỹ thuật

Kỹ thuật

Kỹ thuật

 

Call: 08 38 620 246

Support

Online Support
x

Sales

Sales

Sales

 

Technical

Technical

Technical